Thống kê
Hôm nay : 76
Tháng 03 : 92
Năm 2021 : 372
 • Phạm Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01643099594
  • Email:
   pthuhien93@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01678322258
  • Email:
   vuanhhonghoa@gmail.com
 • Tô Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986273194
 • Phạm Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01632121523
  • Email:
   anhngoc0897@gmail.com
 • Lưu Thị Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01645809850
 • Đinh Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01667517188
  • Email:
   thanhthaodinh.88@gmail.com
 • Lê Thị Lản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01669631228
  • Email:
   lelan20061900@gmail.com
 • Phạm Thị Chuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 5 tuổi
  • Điện thoại:
   01648142824
  • Email:
   phamthichuan7269@gmail.com
 • Đoàn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng nhà trẻ
  • Điện thoại:
   01688337599
 • Đàm Thị Thuyn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 4 tuổi
  • Điện thoại:
   01654306121
 • Phạm Thị Nhiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 3 tuổi - CT Công đoàn
  • Điện thoại:
   01698137122
  • Email:
   phamnhiem05061987@gmail.com