Thống kê
Hôm nay : 76
Tháng 03 : 92
Năm 2021 : 372
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Ngày nay xã hội ngày càng phát triển thì bình đẳng giới là 1 lĩnh vực trong đời sống xã hội và gia đình cần được pháp luật bảo vệ. Với mục tiêu xóa bỏ phân biệt đối xử về giới tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế- xã hội và phát triển nguồn nhân lực. Tiến tới bình đẳng giới ...